Video poimo gratui


Video poimo gratui-37

DE PACTIS COMMENTARIA Martin Monter de la Cueva Digitized by Google Ex Bibliothcca inajori Coll.

Sodalis } dcintic in vctuftifsimo patrio O « c £ n s i « imo vcrms Sertor iano Gymnafio luris Ciuilis interprctis pri- roarij , nunc vcro in Rcgia Rcgnt Aragonum Audicncia Rcgij Confiliarij.

Ncc mi- rum quidcm, nam intcr confcicntiam & conlcnfuin diffcrcntia conilituitur, prout cam in indiuiduo cxpcndit pcr valdc notabilcm dicit Ang.

fcd hic dubitatur vluris, vbi ra Jibur non d Vc vcrum confcnluni fcd ii- ^lum,pro quo cl\ d.

apud apud Labconem ^.couirium deiniurijs cujus tcxt.